Committee

Honored Supervision Committee:

Guangshang Zeng, China

Kevin A Edge, UK

Yongxiang Lu, China

Supervision Committee:

Baosen Sha, China

Chongjia Nie, China

Nikitin O. F., Russia

Qinghe Liu, China

Weixiang Shi, China

Yaoming Xu, China

Yiqun Wang, China

Zhanlin Wang, China

Zhuangyun Li, China

Academic Committee:

Chair: Huayong Yang, China

Co-chair:

Andrew Plummer, UK

Baoren Li, China

E Rathakrishnan, India

Guangming Zhou, China

Heikki Handroos, Finland

Hong Liu, China

Hubertus Murrenhoff, Germany

Igor Serafimovich Shumilov, Russia

Kalevi Huhtala, Finland

Kim Steleson, USA

Monika Ivantysynova, USA

Nikolay Taranukha, Russia

Petter Krus, Sweden

Qingfeng Wang, China

Tetsuhiro Tsukiji, Japan

Toshiharu Kagawa, Japan

S. E. Semenov, Russia

Victor Juliano De Negri, Brazil

Xiangdong Kong, China

Yongshun Li, China

Zongxia Jiao, China

General Chair:

Junwei Han, China

Program Committee:

Chair: Songjing Li, China

Co-Chair:

Manlin Zhao, China

Yili Fu, China

Haibo Gao, China

Hongzhou Jiang, China

Dacheng Cong, China

Qingjun Yang, China

Qingjun Lv, China

Qitao Huang, China

Chifu Yang, China

Liang Ding, China

Award Committee Chair:

Zuwen Wang, China

Co-chair:

Hong Ji, China

Jian Ruan, China

Shaoping Wang, China

Shengdun Zhao, China

Publication Chair: 

Gang Bao, China

Wei Xiong, China

Financial Chair:

Jihai Jiang, China

Haitao Wang, China

Publicity Chair:

Bing Xu, China

Hongguang Xu, China